Sógel, K.: Drevené nosné prvky. Ecoletra, 2015. ISBN 978-80-971929-4-5
Sandanus, J. – Sógel, K.: Drevené nosné konštrukcie. Príklady. 1. vydanie. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010, 136 strán. ISBN 978-80-227-3331-1
Draškovič, F. – Kanócz, J. – Gocál, J. – Sandanus, J. – Soyka, R. – Sógel, K.: Navrhovanie drevených konštrukcií podľa Eurokódov (STN EN 1995-1-1). 1. Vydanie. Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010, 164 strán. ISBN 978-80-89113-78-1
Sógel, K.: Rodinný dom z krížom lepeného dreva. In: Eurostav. Roč.19, č.3 (2013), s.62-63. ISSN 1335-1249.
Sógel, K. - Sandanus, J.: Prvá škola s drevenou nosnou konštrukciou na Slovensku. In: ASB.sk, 2015
Sandanus, J. – Sógel, K. – Lužica, F. – Klas, T.: Rámový roh – návrh a skúšanie. In: Tzb-info.cz, 2017
Sandanus, J. – Sógel, K.: Drevené konštrukcie telocviční T18. In: Tzb-info.cz, 2017
Sandanus, J. – Sógel, K.: Refurbishment of Significant Timber Structures in Slovakia. In: Journal of Civil Engineering and Architecture. Vol. 8, No. 8, 2014, pp. 1009-1016. David Publishing Company, New York, USA, ISSN 1934-7359
Sandanus, J. – Sógel, K.: Load-bearing structure modelling of historic buildings. In. Transaction of the VŠB – Technical University of Ostrava. Civil Engineering Series. Vol. 13, No. 2, 2013, s. 133-139. ISSN 1804-4824
Sandanus, J. – Sógel, K.: Sanácie pamiatkových objektov a sakrálnych stavieb. In: Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva. Slovenské národné múzeum, 2012, s. 119-123. ISBN 978-80-8060-288-8
Sandanus, J. - Sógel, K.: Úloha statika pri sanácii pamiatkových objektov - príklady zo Slovenska. In: Materiály pro stavbu. Roč.18, č.1 (2012), s.40-43. ISSN 1213-0311